Sdílet na FacebookSdílet na Google+Sdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Videa

Chelčický a Žižka – dvě tváře husitské revoluce  

Záznam přednášky z 18. 4. 2024, která proběhla v rámci jarního přednáškového cyklu Matice české pod názvem Návraty k Janu Žižkovi. 

Přednáší: PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D.

Husitské hnutí nikdy nebylo jednolitým názorovým proudem. Objevovaly se v něm různorodé zájmy i představy o uplatnění reformy církve a společnosti. Dvě významné osobnosti – Jan Žižka z Trocnova a Petr Chelčický – představují nejen dvě zcela odlišné tváře husitství, ale také dvě paralelní cesty revoluce. Oba zastávali do jisté míry krajní polohy hnutí, přestože měli leccos společného: Žižka šel cestou nekompromisního ozbrojeného zápasu za Boží zákon, Chelčický odmítal jakékoli násilí a zdůrazňoval osobní duchovní boj každého věřícího. Srovnáním obou těchto velkých postav naší historie může snad lépe vyniknout plastický obraz rozbouřené doby i podstata toho, oč usilovaly.


Mineralogie Severočeských dolů

Záznam přednášky z 15. 4. 2024, která proběhla v rámci jarního cyklu přednášek Mineralogické sekce Společnosti Národního muzea.

Přednáší: Mgr. Jan Šulc, doktorand UK, Praha

Anotace zde: Mineralogie Severočeských dolů - Společnost Národního muzea (nm.cz)


Jan Žižka známý a neznámý 

Záznam přednášky z 4. 4. 2024, která proběhla v rámci jarního přednáškového cyklu Matice české pod názvem Návraty k Janu Žižkovi. 

Přednáší: Prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.


Magnetismus hornin – okno k jejich vnitřní stavbě?

Záznam přednášky z 18. 3. 2024, která proběhla v rámci jarního cyklu přednášek Mineralogické sekce Společnosti Národního muzea.  Přednáší: Mgr. Vladimír Kolář Kusbach, Ph.D., Geofyzikální ústav Akademie věd ČR

Anotace zde: Magnetismus hornin – okno k jejich vnitřní stavbě? - Společnost Národního muzea (nm.cz)


Krásné acháty z Krásného Lesa

Záznam přednášky z 19. 2. 2024, která proběhla v rámci jarního cyklu přednášek Mineralogické sekce Společnosti Národního muzea.
 
Přednáší: Jiří Svoboda, sběratel minerálů
 
Anotace: Krásné acháty z Krásného Lesa - Společnost Národního muzea (nm.cz)


Původ safírů z vybraných lokalit Českého masivu (přednáška Mineralogické sekce SNM)

Záznam přednášky z 18. 12. 2023, která proběhla v rámci podzimního cyklu přednášek Mineralogické sekce Společnosti Národního muzea.

Přednáší: Mgr. Jan Bubal, Muzeum Českého ráje v Turnově


Tajemství ukryté v minerálech: krystalicky vázaná voda (přednáška Mineralogické sekce SNM)

Záznam přednášky z 15. 1. 2024, která proběhla v rámci jarního cyklu přednášek Mineralogické sekce Společnosti Národního muzea.

Přednáší: Mgr. Kamil Sobek, Ph.D., Centrum výzkumu Řež


Jako Fénix z popela: Biogenní komponenta ve zdrojových materiálech vltavínů (přednáška Mineralogické sekce SNM)

Záznam přednášky z 20. 11. 2023, která proběhla v rámci podzimního cyklu přednášek Mineralogické sekce Společnosti Národního muzea.

Přednáší: Ing. Jiří Mizera, Ph.D., Ústav jaderné fyziky AV ČR


Tajemný svět UV minerálů (přednáška Mineralogické sekce SNM)

Záznam přednášky z 16. 10. 2023, která proběhla v rámci podzimního cyklu přednášek Mineralogické sekce Společnosti Národního muzea.

Přednáší: Ing. Jan Vlk, DIAMO


Fotografie práce a zahálky

Přednáška Pavlíny Vogelové se zaměřuje na bohatý fotografický fond Oddělení novodobých českých dějin, který spravuje. Přibližuje výsledky výzkumu fotografie, zachycující fenomén „práce" v proměnách času. Autorka v přednášce představila i svou nově vydanou publikaci, prezentující výběr z tvorby předních českých fotografů a jejich pojetí záznamu práce, zahálky i odpočinku. 

Přednáší: Mgr. Pavlína Vogelová, Ph.D. (Oddělení novodobých českých dějin, Historické muzeum Národního muzea)


Křehká krása: Dílna restaurování skla a keramiky

V rámci přednášky byla přiblížena každodenní práce konzervátora - restaurátora silikátových materiálů, do nichž spadá keramika, sklo a porcelán. Kromě rutinních postupů a zásahů byly prezentovány i případy neobyčejné a kuriózní, ať už se jedná o materiál, vzhled či historii restaurovaných předmětů. Práce restaurátora není jednotvárná. Ke každému předmětu se musí přistupovat individuálně. Před začátkem restaurování si nemůže být restaurátor nikdy ničím stoprocentně jistý.

Přednáší: Bc. Michaela Knězů Knížová (restaurátorka skla, keramiky a porcelánu Národního muzea)

 


Pietra Dura neboli florentská mozaika pod lupou mineraloga (přednáška Mineralogické sekce SNM)

Záznam přednášky z 18. 9. 2023, která proběhla v rámci podzimního cyklu přednášek Mineralogické sekce Společnosti Národního muzea.

Přednáší: Mgr. Štěpán Jaroměřský F.G.G., E.G.


Za safíry ze Srí lanky (přednáška Mineralogické sekce SNM)

Záznam přednášky z 17. 4. 2023, která proběhla v rámci jarního cyklu přednášek Mineralogické sekce Společnosti Národního muzea.

Přednáší: Mgr. Štěpán Jaroměřský F.G.G., E.G.


Jan Nepomuk František Harrach

Rok 2023 je spojen s celostátním projektem Rok Harrachů, v rámci kterého vznikají různorodé kulturní akce (výstavy, přednášky, publikace atd). Vlastenecká činnost Harrachů je neodmyslitelnou součástí dějin Národního muzea. Největší zásluhy v tomto směru má Jan Nepomuk František Harrach, který zastával funkci prezidenta Společnosti Muzea Království českého v době otevření Historické budovy Národního muzea. Národní muzeum také již desetiletí předtím velmi výrazně finančně podporoval. 
Poděkováním za jeho mimořádnou činnost by mělo být osazení Harrachovy busty od Bohumila Kafky na ústřední schodiště Historické budovy Národního muzea na konci roku 2023. 
 


Slavnostní prezentace monografie Stavovské divadlo 1824–1862, spojená s představením databáze divadelních inscenací Elektronický divadelní archiv

Dvoudílná publikace autorů Václava Štěpána a Markéty Trávníčkové, navazující na obdobnou práci o repertoáru a osobnostech Prozatímního divadla, byla pokřtěna 25. dubna 2023 za účasti více než 120 vzácných hostů z řad odborné veřejnosti. Monografie je výsledkem mnohaletého teatrologického výzkumu, založeného na studiu divadelních cedulí a dalších unikátních pramenů, dobového tisku a literatury. Sestavení podrobných soupisů inscenací a představení i přehledů činnosti tvůrců, inscenátorů i interpretů umožnila specializovaná databáze Elektronický divadelní archiv (eda.nm.cz). Slavnostní prezentaci hudebním vystoupením doprovodila herečka Bára Štěpánová.

Přednášející:

  • PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka Historického muzea, úvodní slovo
  • p. h. Václav Štěpán, CSc., emeritní zaměstnanec Divadelního oddělení Národního muzea, představení monografie
  • Mgr. Markéta Trávníčková, Divadelní oddělení Národního muzea, představení databáze EDA
  • Mgr. Věra Velemanová, Kabinet pro studium českého divadla, kmotra knihy
  • PhDr. Václav Petrbok, Ph.D., kmotr knihy

Hudební doprovod: Bára Štěpánová


Základní zaměření včetně preventivní péče a specializace na restaurování portrétních miniatur

Přednášející zde představuje ateliér restaurování malby v Národním muzeu. V úvodu se zaměřuje na preventivní péči o obrazy, především na způsob zacházení s nimi. Dále prezentuje svoji tvorbu v rámci ateliéru. Především přiblížuje svoji specializaci, kterou jsou portrétní miniatury.

Přednáší: akad. mal. Olga Trmalová (Ateliér restaurování malby v Národním muzeu)


Ametysty jižních Čech (přednáška Mineralogické sekce SNM)

Záznam přednášky z 20. 3. 2023, která proběhla v rámci jarního cyklu přednášek Mineralogické sekce Společnosti Národního muzea.

Přednáší: Mgr. David Šefčík, sběratel minerálů


Sbírka medailí, řádů a vyznamenání Národního muzea

První část přednášky seznamuje posluchače se sbírkou medailí a na příkladech přibližuje historii medaile od exkomunikace krále Jiřího z Poděbrad po Praotce Čecha. Druhá část se věnuje řádům a vyznamenáním a představuje ty nejzajímavější exempláře z fondů Národního muzea.

Přednáší: Mgr. Jakub Anderle (Numismatické oddělení, Historické muzeum Národního muzea)


Muzejní sbírky v péči restaurátorů

Národní muzeum uchovává mnoho rozličných sbírek. Restaurátoři a konzervátoři z oddělení péče o sbírky se primárně snaží u sbírkových předmětů zpomalit proces degradace. Vedle toho je jejich prací vyhovět při restaurování i estetickým požadavkům na předměty, které míří do výstav a stálých expozic. Přednáška A. Triščové představuje nejdříve samotný obor a následně se zaměřuje na konkrétní problematiku restaurování textilních předmětů ze sbírek Národního muzea.

Přednáší: Bc. Anna Triščová (Oddělení péče o sbírky, Historické muzeum Národního muzea)


Krása detailu

Konzervace – restaurování numismatické sbírky Národního muzea. Výběr medailí pro plánovanou stálou expozici numismatiky – Italská a německá medaile 15. a 16. století. Od převzetí artefaktu, přes neinvazivní analýzu po čištění a závěrečnou konzervaci.

Přednáší: Libor Veselý, Dis. (Oddělení péče o sbírky,  Historické muzeum Národního muzea)


Víc než šperky: Nahlédnutí do sbírky prací ze vzácných kovů a drahokamů Národního muzea

Sbírka prací z vzácných kovů a drahokamů Národního muzea čítá na 7000 předmětů. V devíti zastaveních ilustrujících pestrost této sbírky budou zmíněna některá z jejích nejvýznamnějších děl, méně známé sbírkové předměty i nové přírůstky.

Přednáší: Mgr. Lucie Kodišová, Ph.D. (Oddělení starších českých dějin, Historické muzeum Národního muzea)


Jak se sem dostaly? Sbírka zbraní Národního muzea

 

Sbírka zbraní se začala formovat již před polovinou 19. století a náleží tak k nejstarším kolekcím Národního muzea. Její historii představuje na vybraných příkladech kurátor Oddělení starších českých dějin, který také popisuje, jakými cestami a způsoby se jednotlivé artefakty dostávaly a dostávají do muzejního fondu.

Přednáší: Mgr. Tomáš Sekyrka, Ph.D. (Oddělení starších českých dějin, Historické muzeum Národního muzea)


Joachim Barrande, výhybky na životní dráze

Přednáška Mgr. Jana Sklenáře, PhD. se konala 6. 6. 2022 v rámci přednáškových cyklů Paleontologické sekce SNM


Mince grošového období v numismatickém oddělení Národního muzea

Numismatická sbírka Národního muzea představuje nejrozsáhlejší sbírkový soubor peněz a příbuzného materiálu na našem území a zároveň jeden z jeho nejstarších fondů. Přednáška seznámí návštěvníky nejen s nejvzácnějšími mincemi grošového období z numismatické kolekce Národního muzea, ale také s hlavními metodami práce středověké numismatiky.

Přednáší: PhDr. Jan Boublík (Numismatické oddělení, Historické muzeum Národního muzea)


Lidové kroje z Čech a Moravy ve fondech lidového textilu etnografického oddělení

Cenný souborů lidových krojů z Čech a Moravy, který je součástí Etnografické sbírky Národního muzea, obsahuje chronologicky převážně kroje z období od 20. let 19. století až do 70. let 20. století. Sbírka vznikala postupně od 80. let 19. století, jak v rámci fondů Národního muzea a Náprstkova muzea, tak i tehdy samostatného Národopisného muzea českoslovanského (součástí Národního muzea se stalo v roce 1922), a stále je doplňována. Kroj se stal po vzniku Československa jedním ze symbolů státnosti a při vybraných příležitostech sloužil jako reprezentativní slavnostní oděv.

Přednáší: Mgr. Monika Tauberová (Etnografické oddělení, Historické muzeum Národního muzea)  


Konzervace a výroba replik paleontologických exponátů

16.  května proběhla přednáška Paleontologické sekce Společnosti Národního muzea: Konzervace a výroba replik paleontologických exponátů. Vlastimil Sloup, Ing. arch. Jan Bárta a RNDr. Boris Ekrt, Ph.D. seznámili posluchače s tradicí výroby replik muzejních exponátů a výrobou forem z fosílií v interiéru a exteriéru. Představili rovněž haptické modely a jejich výrobu pro současnou expozici Okna do pravěku. Rovněž se dotkli tématu konzervace a stabilizace fosílií a zamezení procesu chemické degradace hornin a fosílií.
 


Pamětní deska – paleontolog Jaroslav Šulc

Příští rok uplyne 80 let od smutného výročí popravy českého paleontologa Dr. Jaroslava Šulce, který položil svůj život 20. května 1943 v boji proti německým okupantům.
Paleontologická sekce Společnosti Národního muzea vyhlásila sbírku, jejíž výtěžek bude využit na zhotovení pamětní desky připomínající tohoto výjimečného muže.


Minerály vázané na vulkanity Českého středohoří

Záznam přednášek z 21.2. a z 21.3. 2022, které proběhly v rámci jarního cyklu přednášek Mineralogické sekce Společnosti Národního muzea.

Přednáší: Mgr. Jakub Mysliveček, ČGS


Loutky v Národním muzeu

Není to největší sbírka loutek u nás, ale leccos vypráví o nejpodstatnějších kapitolách českého loutkářství.

Přednáší: Mgr. Lenka Šaldová, Ph.D. (Divadelní oddělení, Historické muzeum Národního muzea)


Fondy divadelní podsbírky NM: O divadelních fotografiích, od těch kolorovaných z roku 1859 až po současné digitální snímky inscenací

O památkách na české divadelní umělce, předmětech, kterými byli obklopeni, o trofejích připomínající jejich divadelní úspěchy, i o kuriózních divadelních muzeáliích. O výjimečném tematickém fondu dokumentujícím cirkusové a varietní umění, jediné státní sbírce svého druhu ve střední a západní Evropě. 

Přednáší: PhDr. Hanuš Jordan (Divadelní oddělení, Historické muzeum Národního muzea)


Tramping v etnografickém oddělení

Etnografické oddělení Národního muzea spravuje mimo jiné i největší český fond věnovaný dějinám a současnosti trampského hnutí. Seznámíte se s tím, čím se správa takového fondu liší od práce s tradičními etnografickými sbírkami. Představují se zde také některé unikátní předměty, které do muzea darovali čeští trampové od daleké Austrálie po středočeskou Ztracenku.

Přednáší: Mgr. Jan Pohunek, Ph.D.  (Etnografické oddělení, Historické muzeum Národního muzea)


Tělocvikáři jsou samí velcí páni aneb Sport ve (staré) fotografii

V rámci přednášky nahlédnete do tajů fotoarchivu Oddělení dějin tělovýchovy a sportu a dozvíte se, kdo byli první čeští sportovci, jak se k mnohdy netradičním aktivitám dostali, ale i v čem spočívá práce kurátora fotografické sbírky a kde má tato sbírka kořeny. Samozřejmě nebude chybět promítání nejzajímavějších záběrů.

Přednáší:Mgr. Karolína Snellgrove (Oddělení dějin tělesné výchovy a sportu, Historické muzeum Národního muzea)


Erupce vulkánu Cumbre Vieja v roce 2021, La Palma popis

Záznam přednášky ze 17.1. 2022, která proběhla v rámci jarního cyklu přednášek Mineralogické sekce Společnosti Národního muzea.

Přednáší: Mgr. Ondřej Jaroš, GeoTec-GS a.s.


Cedule a plakáty ve fondech Divadelního oddělení Národního muzea

Divadelní cedule, informující do nejmenších podrobností o jednotlivých představeních, jsou pramenem nedocenitelné hodnoty pro teatrologická bádání, divadelní plakáty jsou často atraktivními uměleckými artefakty.  Přednáška představí rozmanité způsoby jejich správy a prezentace v Divadelním oddělení Národního muzea – restaurování, digitalizaci, výstavní a publikační činnost, mapu výskytu cedulí v českých zemích, a především databázovou aplikaci divadelních inscenací Elektronický divadelní archiv. 

Přednáší: Mgr. Markéta Trávníčková (Divadelní oddělení, Historické muzeum Národního muzea)


Osudy předmětů z Volyně

Národní muzeum spravuje unikátní sbírku předmětů spjatých s působením početné komunity Čechů na Volyni, která časově reflektuje především období let 1868–1947. Přednáška seznámí návštěvníky se složitou genezí tohoto sbírkového fondu, jeho postupným rozrůstáním i touhou Čechů z Volyně a jejich potomků po vlastním muzeu. Přednáška vizuálně představí některé z těch nejzajímavějších předmětů přivezených z oblasti dnešní Ukrajiny, nabídne k nim dobový kontext i jejich klikatou cestu z volyňských domácností až do českých výstavních síní. 

Přednáší: Mgr. Ondřej Štěpánek (Oddělení novodobých českých dějin, Historické muzeum Národního muzea)

 


Sbírka textilu a oděvních doplňků Oddělení starších českých dějin Národního muzea

Fond obsahuje předměty dokumentující vývoj oděvní kultury a textilních technik od středověku do roku 1918 ve středoevropském prostoru. Nejobsáhlejší je soubor dámského, pánského a dětského měšťanského oděvu 19. století a oděvních doplňků jako obuv, pokrývky hlavy, hole a slunečníky, kabelky a tašky, rukavice, límce, šály a šátky, vějíře a taneční pořádky atd.  

Přednáší: PhDr. Vanda Marešová (Oddělení starších českých dějin, Historické muzeum Národního muzea)


Broušené drahé kameny ve sbírkách Národního muzea (Mineralogická sekce SNM)

Sbírka broušených drahých kamenů v Národním muzeu čítá k dnešnímu dni 4952 inventárních čísel (asi cca 9000 jednotlivých kamenů). Její obsah je kvalitou kamenů různorodý. Sbírka obsahuje jak velmi drahé kameny, tak kameny zajímavé spíše regionálně nebo sběratelsky. Přednáška posluchače seznámí s historií sbírky, vizuálně promítne nejcennější kameny a u některých si povíme, jakými klikatými cestami se dostaly do sbírky.


Časosběrné video z vyzvedávání druhohorního kmene listnatého stromu (Paleontologická sekce SNM)

Při stavbě dálnice u Českých Budějovic stavaři narazili na obrovské kmeny listnatých stromů, které unášela před 80 miliony let pradávná druhohorní řeka. Na záchraně jednoho z největších se podílelo i Paleontologické oddělení Národního muzea. Uvedené video je časosběr dvou dní, které jsme strávili uprostřed bagrů a nákladních aut.


Sbírka tělesné výchovy a sportu Národního muzea

Sbírku tělesné výchovy a sportu spravuje v Národním muzeu pět kurátorů. Jedná se o památky povahy archivní, fotografické, audiovizuální a trojrozměrné. Ty čítají na 50.000 předmětů. Oddělení má i svou specializovanou knihovnu. Veškeré materiály jsou badatelsky přístupné. Pro svou obsahovou pestrost je sbírka hojně využívána při výstavách nejen v rámci Národního muzea. Každoročně zapůjčuje své sbírkové předměty do krátkodobých expozic regionálních muzeí, ale tvoří také část stálých expozic zabývající se například historií českého hokeje, fotbalu nebo horolezectví. Každoročně se přijímají nové akvizice z různých sportovních odvětví nebo pozůstalostí významných sportovců, které sbírku obohacují.

Přednáší: Mgr. Šárka Rámišová (kurátorka trojrozměrné sbírky Oddělení dějin tělesné výchovy a sportu, Historické muzeum Národního muzea)


Sbírka klasické archeologie Národního muzea

Přednáška v úvodu stručně seznámí posluchače se způsoby, jakými se antické památky dostávaly v minulosti na naše území. Následně nahlédnou do sbírky Národního muzea, která se postupně utvářela od počátku 19. století. Dnes muzeum spravuje největší sbírku antických památek v Čechách a na Moravě. Na vybraných exponátech se podíváme na Kypr a do Řecka doby bronzové, prohlédneme si ukázky umění a uměleckého řemesla klasického Řecka i starověké Itálie. Posluchači mimo jiné uvidí největší vázu ve sbírce nebo unikátní „antický“ suvenýr, skleněnou lahev z konce 3. století n. l., a na závěr se seznámí s nejnovějšími akvizicemi do sbírky.

Přednáší: PhDr. Helena Svobodová, Ph.D. (Oddělení pravěku a antického starověku)


Malá Jizerská louka a její nerostné poklady (Mineralogická sekce SNM)

Video nejen o safírech z Malé Jizerské louky


Mineralogická exkurze se SNM do Českého středohoří

Exkurze do Českého středohoří, která byla uspořádána mineralogickou sekcí Společnosti Národního muzea 27. 6. 2020


Metro D – inženýrsko-geologický průzkum v praxi (přednáška Mineralogické sekce)

Inženýrsko-geologický průzkum je pojem, se kterým se setkáváme dnes a denně. Co je však jeho cílem, proč a jak se provádí? Tato přednáška se bude zabývat smyslem, metodikou, a hlavně účelem inženýrsko-geologických prací na příkladu právě probíhající ražby průzkumného tunelu pro novou trasu pražského metra.

Přednáší: Mgr. Radek Onysko, SG Geotechnika a. s.


Predátoři pravěkých moří (přednáška Paleontologické sekce)

Dr. Štěpán Rak vás v přednášce seznámí s vrcholovými predátory pravěkých prvohorních moří.


Člověk a šelmy dávnověku (přednáška Paleontologické sekce)

Přednáška propojuje poznatky klasické vertebrátní paleontologie a archeologie s novodobými etnografickými zvyky evropských, asijských a jihoamerických národů. Díky tomuto neobvyklému spojení nabízí interpretaci některých nálezových situací na našem území i v zahraničí.


Diskuzní pořad k výročí narození Boženy Němcové (1820–1862)

Diskutují: doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc., doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. (Filozofická fakulta UK)
Moderuje: PhDr. Dalibor Dobiáš, Ph.D., Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR.


„Ze života sbírek“ – cyklus prezentací sbírek Národního muzea s odbornými kurátory

Cílem cyklu je představit laické i odborné veřejnosti jednotlivé sbírkové kolekce Národního muzea napříč jeho širokým spektrem. Zahájen byl představením sbírkového bohatství Historického muzea Národního muzea. Během jednoho podvečerního setkání vystoupili dva kurátoři sbírek.


Příběh šatů

Příspěvek představuje oděvy a doplňky ze sbírky novodobého textilu a módy Národního muzea. Zaměřuje se na výběr předmětů významných osobností naší minulosti a okolnosti jejich vzniku i cesty do muzejních sbírek. Těšit se můžete na modely Hany Benešové, Tomáše Garrigue Masaryka, Adiny Mandlové a dalších osobností z řad prvorepublikových elit.

Přednáší: PhDr. Miroslava Burianová (Oddělení novodobých českých dějin)Poklady numismatických sbírek

Stručné seznámení s fondy, strukturou, projekty, činností a dlouhodobou koncepci numismatického oddělení.

Přednáší: Mgr. Lukáš Funk, Ph.D. (Numismatické oddělení)