Sdílet na FacebookSdílet na Google+Sdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Historie Společnosti Národního muzeaSpolečnost Národního muzea patří mezi naše nejstarší odborné instituce a dodnes si udržuje svou identitu. Byla založena roku 1822 jako vlastník Národního muzea (tehdy Muzea Království českého) a jeho sbírek. Řídila jeho činnost v odborných i provozních otázkách a zejména pečovala o správu a růst sbírkových fondů.

Při Společnosti NM brzy (roku 1831) vznikla Matice česká, sbor pro pěstování českého jazyka a literatury, která plnila zároveň úkoly vydavatelské a spojovala Muzeum s veřejností. Díky úsilí Společnosti Národního muzea a Matice české se Národní muzeum brzy stalo jedním z našich vedoucích odborných ústavů se sbírkovými fondy evropského významu. Byla zde publikována základní díla české vědecké a populárně vědné literatury.

Když ve 20. století převzaly hmotnou péči o Národní muzeum veřejné instituce a posléze  přímo stát, přizpůsobila Společnost NM své poslání novým podmínkám: zprostředkovávala spojení Národního muzea se širokou odbornou i laickou veřejností, byla v mnoha ohledech iniciátorkou odborného rozvoje muzea a vydavatelkou publikací ústavu.

V této tradici Společnost Národního muzea dodnes pokračuje. V roce 1978 sice ztratila vydavatelské oprávnění, pokračuje však v osvětové práci přibližující veřejnosti fondy Národního muzea i jeho odborné problémy. Člení se na řadu odborných sekcí, které pořádají pro členy přednášky a konzultace, poskytuje členům možnost studia v expozicích a návštěvu svých akcí.

historický obrázek - pohled na Historickou budovu Národního muzea
Pohled na historickou budovu Národního muzea kolem roku 1900.