Sdílet na FacebookSdílet na Google+Sdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Činnost Antropologické sekce v minulých letech

 

Činnost Antropologické sekce v roce 2008

Přednáškový cyklus
ALEŠ HRDLIČKA - SVĚTOVÝ ANTROPOLOG


Přednáší: Doc. RNDr. Miroslav Prokopec, Dr. Sc.
Moderuje: Prof. h.c. RNDr. Josef Wolf, CSc. a členové výboru Společnosti Národního muzea
Cyklus uvede: RNDr. Petr Velemínský, Ph.D., vedoucí Antropologického oddělení Přírodovědeckého muzea Národního muzea

Přednášky a diskuze se konají v Zasedací síni Národního muzea( Václavské nám. 68, Praha1) vždy od 17.00 do 19.00 hod.

Přednášky jsou doplněny unikátní obrazovou dokumentací.

Vstup na přednášky je zdarma.

Program přednášek:

Pondělí 14.4.2008
17.00 hod.
Hrdličkovy styky s vlastí a jeho pomoc vlasti

Středa 30.4.2008
17.00 hod.
Výzkum a cesty Dr. Aleše Hrdličky

Pondělí 12.5.2008
17.00 hod.
První výstava o člověku v San Diegu

Úterý 20.5.2008
17.00 hod.
Dr. Aleš Hrdlička a Smithsonian Institution

Závěrečné slovo pronese:Prof. RNDr. Zbyněk Šmahel, CSc.., vedoucí Katedry antropologie a genetiky člověka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

 

Cyklus přednášek a diskuzních večerů

 

Jaký je cíl přednášek?
Jsou určeny všem zájemcům o obor antropologie, zejména posluchačům přírodovědeckého a humanitního směru, k rozšíření jejich znalostí a aktivním pracovníkům oboru antropologie, anatomie a dalších příbuzných oborů, aby v diskuzi doplnili to, co nebylo v přednáškách řečeno.
Žádný vědní obor nespadl z nebe již hotový. Byl tvořen a vytvořen konstruktivní a cílevědoomou prací lidí se společnými zájmy, kteří mu věnovali mnoho let svého života. Je proto správné připomenout jejich zásluhy, inspirovat se jejich činností, případně pokračovat v díle, které nestačili za svého života dokončit.
Přednášky o jednotlivých osobnostech oboru, doplněné diskuzními příspěvky jejich pamětníků, přátel a příbuzných, by měly podat jejich pokud možno nejúplnější obraz. Součástí medailonů často bývá i promítání nevšedních filmů vážících se k oboru antropologie.

 

 

 


Činnost Antropologické sekce v roce 2007


St 2. 5. 2007  17.00
EXPEDICE ROKU 1969 DO ARNHEMSKÉ ZEMĚ - přednáška k výstavě "Dar krajana Harry Kilbergera" v Náprstkově muzeu
Přednáší: RNDr. Miroslav Prokopec, Dr. Sc.
Místo konání: Přednáškový sál Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur, Betlémské nám. 1, Praha 1Vstupné: 20 Kč


Út 27. 3. 2007  17.00-19.00

Přednáškový večer - VÝVOJ ČLOVĚKA V OBRAZECH ZDEŇKA BURIANA
u příležitosti 80. narozenin Prof. h.c. RNDr. Josefa Wolfa, CSc.

Akci spolupořádají: Antropologické oddělení Přírodovědeckého muzea Národního muzea, Pražská pobočka  České společnosti antropologické a Katedra antropologie a genetiky člověka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
Přednášku zahájí Doc. RNDr. Milan Stloukal, DrSc. a moderovat ji bude Doc. RNDr. Miroslav Prokopec, DrSc.

Místo konání: Přednáškový sál Národního muzea, Václavské nám. 68, Praha 1

Vstup volný
Naskenovanou pozvánku na přednášku naleznete ZDE.


St 3. 1. 2007
VZPOMÍNKOVÝ VEČER

na Prof. MUDr. et RNDr. h.c. Emanuela Vlčka, DrSc.
(1.3.1925 Rožmitál pod Třemšínem - 24.10.2006 Praha)

Vzpomínkový večer, který pořádalo Antropologické oddělení Přírodově- deckého muzea NM ve spolupráci s  TIS - nezávislým sdružením přátel přírody, Pražskou pobočkou České společnosti Antropologické a Kate- drou antropologie a genetiky člověka Univerzity Karlovy v Praze, se konal dne 3. ledna 2007 v Přednáškovém sále Národního muzea.

Úvodní slovo přednesl Doc. RNDr. Miroslav Prokopec, DrSc. Na pro- gramu byly také ukázky z díla nejznámějšího českého antropologa a se svými příspěvky vystoupili přátelé a spolupracovníci zesnulého.

Z  DÍLA  PROFESORA VLČKA
Profesor Emanuel Vlček se spolu s akad. sochařem. Milanem Knoblochem v roce 1986 podílel na Rekonstrukci portrétu básníka Karla Hynka Máchy na základě dochované Máchovy lebky  - na fotografie z průběhu této neobvyklé rekonstrukce můžete nahlédnout ZDE.

 


Činnost Antropologické sekce v roce 2006


PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS "ŽENY V ANTROPOLOGII"

uskutečnila Antropologická sekce SNM ve spolupráci s antropologickým oddělením  Přírodovědeckého muzea, pražskou pobočkou České společnosti antropologické a Katedrou antropologie a genetiky člověka Přírodovědecké fakulty UK.
 

img

 

Účastníci večera "Ženy v Antropologii" 8.6.2006:  
Zleva stojící: M. Stloukal, J.  Wolf, E. Strouhal, M. Prokopec, H. Zlámalová, K. Hajniš, neteř a sestra J. Wolfa
Zleva sedící: M. Stloukalová, ?, Lila Čechová


V úvodní přednášce cyklu, s názvem "Vzpomínka na ty, které odešly", byly vzpomenuty nejen ženy, které tento obor vystudovaly, ale i ty, které jako manželky antropologů jim vytvářely vhodné pod- mínky pro jejich práci a měly na rozvoji tohoto oboru u nás nemalý podíl. Příkladem byly manželky profesorů Matiegky, Malého, Fettera, Valšíka, Absolona nebo Jelínka.
Prostřednictvím druhé přednášky "Poděkování zasloužilým, především těm v důchodu" byly veřej- nosti představeny ženy, které svou prací přispěly k povznesení oboru v minulosti.
Třetí a čtvrtá přednáška cyklu se věnovaly "Blahopřání aktivním antropoložkám, i nejmladším". Zde byly představeny ženy - antropoložky, které v současné době v oboru pracují ať již na přírodově- deckých nebo lékařských fakultách, výzkumných pracovištích a v muzeích, jakož i ty, které působí na pracovištích příbuzných oborů, jako je např. archeologie nebo hygiena. Byly zmíněny i čerstvé absolventky oboru, nebo ty, které dosud studují k získání vyšší kvalifikace.

Cyklus přednášek ukázal jaké má česká antropologie bohatství v ženách, které se podílely nebo po- dílejí na jejím rozvoji. Ten odvisí do budoucna právě od těch nejmladších antropoložek. Na závě- rečném večeru bylo konstatováno, že doktorandské práce z antropologie, vypracované na kate- drách antropologie v Praze, Brně a Olomouci jsou zaměřeny na aktuální témata a mají vysokou úro- veň. Některé absolventky však nacházejí uplatnění mimo obor, který vystudovaly.

Na naskenový přehled přednášek cyklu "Ženy v antropologii" lze nahlédnout ZDE.
 

VÝSTAVA "TVÁŘE INDIE"

Součástí činnosti antropologické sekce v roce 2006 bylo uspořádání výstavy fotografií pod názvem Tváře Indie, kterou instalovala na návrh ředitele Chodovské tvrze
Ing. Vladimíra Levického kulturní referentka Martina Horá- ková v budově radnice Úřadu městské části Praha 11
od 5. 6. do 22. 6. 2006.
Autor vystavených snímků (M. Prokopec) zachytil na sním- cích z každodenního života z mnoha různých míst země od Bombaje po Kalkatu a od podhůří Himaláje po Mysore, od audience u prezidenta po chudinské čtvrtě Kalkaty a domo- rodé kmeny v horách v poříčí řeky Krishna u Hyderabadu
a v lesích Urisy. Nechybí ani záběry ze sídel maháradžů, ani typy lidí z pohraniční oblasti NEFA, z Manipuru, ze států Uttarpradéš, Maharástra, či z měst Poony, Barody, Puri, Bhubaneshwaru aj. ze současnosti, často na pozadí památek staleté kultury.
Výstavu zahájili starostka Prahy 11 Marie Šorfová a Prof. PhDr. Rudolf Veselý, CSc. Pro časopis Photo Art ji komentoval Prof. PhDr. Ludvík Baran, CSc. Indické velvyslanectví v Praze projevilo zájem instalovat výstavu v širším měřítku v roce 2007, kdy Indie oslaví 60. výročí samostatnosti.

Na VÝBĚR FOTOGRAFIÍ Z VÝSTAVY lze nahlédnout ZDE.


 

Zpět na >> Antropologická sekce Společnosti Národního muzea