Sdílet na FacebookSdílet na Google+Sdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Činnost Antropologické sekce v minulých letech

Činnost Antropologické sekce v roce 2008

Přednáškový cyklus
ALEŠ HRDLIČKA – SVĚTOVÝ ANTROPOLOG

Přednáší: Doc. RNDr. Miroslav Prokopec, Dr. Sc.
Moderuje: Prof. h.c. RNDr. Josef Wolf, CSc. a členové výboru Společnosti Národního muzea
Cyklus uvede: RNDr. Petr Velemínský, Ph.D., vedoucí Antropologického oddělení Přírodovědeckého muzea Národního muzea

Přednášky a diskuze se konají v Zasedací síni Národního muzea (Václavské nám. 68, Praha 1) vždy od 17.00 do 19.00 hod.

Přednášky jsou doplněny unikátní obrazovou dokumentací.

Vstup na přednášky je zdarma.


Program přednášek:

Pondělí 14. 4. 2008, 17.00 hod.
Hrdličkovy styky s vlastí a jeho pomoc vlasti

Středa 30. 4. 2008, 17.00 hod.
Výzkum a cesty Dr. Aleše Hrdličky

Pondělí 12. 5. 2008, 17.00 hod.
První výstava o člověku v San Diegu

Úterý 20. 5. 2008, 17.00 hod.
Dr. Aleš Hrdlička a Smithsonian Institution

Závěrečné slovo pronese:Prof. RNDr. Zbyněk Šmahel, CSc., vedoucí Katedry antropologie a genetiky člověka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

 

Cyklus přednášek a diskuzních večerů

Jaký je cíl přednášek?

Jsou určeny všem zájemcům o obor antropologie, zejména posluchačům přírodovědeckého a humanitního směru, k rozšíření jejich znalostí a aktivním pracovníkům oboru antropologie, anatomie a dalších příbuzných oborů, aby v diskuzi doplnili to, co nebylo v přednáškách řečeno.

Žádný vědní obor nespadl z nebe již hotový. Byl tvořen a vytvořen konstruktivní a cílevědoomou prací lidí se společnými zájmy, kteří mu věnovali mnoho let svého života. Je proto správné připomenout jejich zásluhy, inspirovat se jejich činností, případně pokračovat v díle, které nestačili za svého života dokončit.

Přednášky o jednotlivých osobnostech oboru, doplněné diskuzními příspěvky jejich pamětníků, přátel a příbuzných, by měly podat jejich pokud možno nejúplnější obraz. Součástí medailonů často bývá i promítání nevšedních filmů vážících se k oboru antropologie.

 


Činnost Antropologické sekce v roce 2007


Středa 2. 5. 2007, 17.00
EXPEDICE ROKU 1969 DO ARNHEMSKÉ ZEMĚ – přednáška k výstavě „Dar krajana Harry Kilbergera“ v Náprstkově muzeu
Přednáší: RNDr. Miroslav Prokopec, Dr. Sc.
Místo konání: Přednáškový sál Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur, Betlémské nám. 1, Praha 1, Vstupné: 20 Kč

Úterý 27. 3. 2007, 17.00–19.00
Přednáškový večer – VÝVOJ ČLOVĚKA V OBRAZECH ZDEŇKA BURIANA u příležitosti 80. narozenin Prof. h.c. RNDr. Josefa Wolfa, CSc.
Akci spolupořádají: Antropologické oddělení Přírodovědeckého muzea Národního muzea, Pražská pobočka České společnosti antropologické a Katedra antropologie a genetiky člověka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
Přednášku zahájí Doc. RNDr. Milan Stloukal, DrSc. a moderovat ji bude Doc. RNDr. Miroslav Prokopec, DrSc.
Místo konání: Přednáškový sál Národního muzea, Václavské nám. 68, Praha 1
Vstup volný

Středa 3. 1. 2007
VZPOMÍNKOVÝ VEČER 
na Prof. MUDr. et RNDr. h.c. Emanuela Vlčka, DrSc. (1. 3. 1925 Rožmitál pod Třemšínem – 24. 10. 2006 Praha) 
Vzpomínkový večer, který pořádalo Antropologické oddělení Přírodovědeckého muzea NM ve spolupráci s TIS – nezávislým sdružením přátel přírody, Pražskou pobočkou České společnosti Antropologické a Katedrou antropologie a genetiky člověka Univerzity Karlovy v Praze, se konal dne 3. ledna 2007 v Přednáškovém sále Národního muzea.
Úvodní slovo přednesl Doc. RNDr. Miroslav Prokopec, DrSc. Na pro- gramu byly také ukázky z díla nejznámějšího českého antropologa a se svými příspěvky vystoupili přátelé a spolupracovníci zesnulého.

Z DÍLA PROFESORA VLČKA
Profesor Emanuel Vlček se spolu s akad. sochařem. Milanem Knoblochem v roce 1986 podílel na Rekonstrukci portrétu básníka Karla Hynka Máchy na základě dochované Máchovy lebky.

 


Činnost Antropologické sekce v roce 2006


PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS „ŽENY V ANTROPOLOGII“

uskutečnila Antropologická sekce SNM ve spolupráci s antropologickým oddělením  Přírodovědeckého muzea, pražskou pobočkou České společnosti antropologické a Katedrou antropologie a genetiky člověka Přírodovědecké fakulty UK.


V úvodní přednášce cyklu, s názvem „Vzpomínka na ty, které odešly“, byly vzpomenuty nejen ženy, které tento obor vystudovaly, ale i ty, které jako manželky antropologů jim vytvářely vhodné podmínky pro jejich práci a měly na rozvoji tohoto oboru u nás nemalý podíl. Příkladem byly manželky profesorů Matiegky, Malého, Fettera, Valšíka, Absolona nebo Jelínka.
Prostřednictvím druhé přednášky „Poděkování zasloužilým, především těm v důchodu“ byly veřejnosti představeny ženy, které svou prací přispěly k povznesení oboru v minulosti.
Třetí a čtvrtá přednáška cyklu se věnovaly „Blahopřání aktivním antropoložkám, i nejmladším“. Zde byly představeny ženy – antropoložky, které v současné době v oboru pracují ať již na přírodovědeckých nebo lékařských fakultách, výzkumných pracovištích a v muzeích, jakož i ty, které působí na pracovištích příbuzných oborů, jako je např. archeologie nebo hygiena. Byly zmíněny i čerstvé absolventky oboru, nebo ty, které dosud studují k získání vyšší kvalifikace.

Cyklus přednášek ukázal jaké má česká antropologie bohatství v ženách, které se podílely nebo podílejí na jejím rozvoji. Ten odvisí do budoucna právě od těch nejmladších antropoložek. Na závěrečném večeru bylo konstatováno, že doktorandské práce z antropologie, vypracované na katedrách antropologie v Praze, Brně a Olomouci jsou zaměřeny na aktuální témata a mají vysokou úroveň. Některé absolventky však nacházejí uplatnění mimo obor, který vystudovaly.

 

VÝSTAVA „TVÁŘE INDIE“
Součástí činnosti antropologické sekce v roce 2006 bylo uspořádání výstavy fotografií pod názvem Tváře Indie, kterou instalovala na návrh ředitele Chodovské tvrze Ing. Vladimíra Levického kulturní referentka Martina Horáková v budově radnice Úřadu městské části Praha 11 od 5. 6. do 22. 6. 2006.
Autor vystavených snímků (M. Prokopec) zachytil na snímcích z každodenního života z mnoha různých míst země od Bombaje po Kalkatu a od podhůří Himaláje po Mysore, od audience u prezidenta po chudinské čtvrtě Kalkaty a domorodé kmeny v horách v poříčí řeky Krishna u Hyderabadu a v lesích Urisy. Nechybí ani záběry ze sídel maháradžů, ani typy lidí z pohraniční oblasti NEFA, z Manipuru, ze států Uttarpradéš, Maharástra, či z měst Poony, Barody, Puri, Bhubaneshwaru aj. ze současnosti, často na pozadí památek staleté kultury.
Výstavu zahájili starostka Prahy 11 Marie Šorfová a Prof. PhDr. Rudolf Veselý, CSc. Pro časopis Photo Art ji komentoval Prof. PhDr. Ludvík Baran, CSc. Indické velvyslanectví v Praze projevilo zájem instalovat výstavu v širším měřítku v roce 2007, kdy Indie oslaví 60. výročí samostatnosti.


 

Zpět na >> Antropologická sekce Společnosti Národního muzea